افزایش خشونت در ایران

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران با انتقاد از خشونت نظام سیاسی نسبت به مردم ایران می‌گوید، حکومت تلاش می‌کند به شکلهای مختلف ارزش‌ها، هنجارها و سبک و سلیقه خاص خود را به هر نحو ممکن، بر شهروندان اعمال کند. گفت‌وگو با فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌نگار

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶