دیده‌بان حقوق بشر سوریه: نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه در حال جابجایی تسلیحات و مهمات هستند