گروه هفت از جمهوری‌اسلامی خواست تا کمک به روسیه را در جنگ با اوکراین متوقف کند

گروه هفت از تحویل موشک‌های جمهوری‌اسلامی به روسیه ابراز نگرانی کرد و از جمهوری‌اسلامی خواست کمک به روسیه را در جنگ با اوکراین متوقف کند گفت‌وگو با مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶