رویاهای «رهبر» در انتخابات ریاست جمهوری؛ هدف نظام از «مهندسی شیک انتخاباتی» چیست؟

علی خامنه‌ای برای رئیس‌جمهور بعدی یک شرط تازه گذاشته و دو فرمانده سپاه هشدار داده‌اند رئیس جمهور بعدی در صورت عدم تمکین، مثل بنی صدر برکنار خواهد شد! حکومت دنبال چیست؟ هدف از این شکل مهندسی انتخاباتی چه بوده؟ چشم انداز با مهدی مهدوی آزاد

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷