انتقاد دولت بریتانیا به همزمانی راهپیمایی حامیان فلسطین با سالروز پایان جنگ جهانی اول

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰