گفت‌وگوی اختصاصی تیتراول با گیل دیکمن، از خانواده‌ قربانیان و گروگان‌های اسرائیلی

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷