حسن نصرالله: حمله حماس شرعی، انسانی و قانونی بود

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲