نماینده پارلمان اروپا:محدودکردن آزادی بیان برای احترام به اسلام،خلاف قوانین آزادی بیان است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲