ترکیه سفیران ۹ کشور غربی را به‌دلیل تعطیل کردن کنسول‌گری‌های‌شان در استانبول احضار کرد