برنامه‌های انتخاباتی جمهوری اسلامی برای افزایش مشارکت

آیا مردم تمایلی به مشارکت در انتخابات نظام خواهند داشت؟ ارزیابی مریم معمار صادقی، فعال سیاسی، از برنامه‌های انتخاباتی جمهوری اسلامی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰