ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از سفرفرمانده سنتکام به مصر٬ اردن٬ سوریه و اسرائیل خبر داد

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴