دبیرکل ناتو: مسئولیت هماهنگی تامین تسلیحات اوکراین، از آمریکا به ناتو منتقل می‌شود

دبیرکل ناتو: مسئولیت هماهنگی تامین تسلیحات اوکراین، از آمریکا به ناتو منتقل می‌شود. گفت‌‌وگو با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳