رابطه مستقیمی میان جنگ روسیه و اوکراین و اسرائیل و حماس وجود دارد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱