شهروندان فلسطینی با پرچم‌های سفید در دست، از کنار تانک‌های اسرائیلی عبور می‌کنند

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۶