کشتی بیمارستانی ایتالیا در راه غزه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹