گزارش‌های شهروندان از اعتراض‌های خیابانی به فروریختن متروپل و شعار علیه علی خامنه‌ای: گفت‌وگو با فیروزه جابانی