کنگره فرانسه حق سقط جنین را به عنوان آزادی تضمین‌‌شده به قانون اساسی اضافه می‌کند

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴