انتخاب خامنه‌ای برای جانشینی رئیسی

صدیقه وسمقی: اگر مردم پای صندوق‌ها حاضر شوند نیروهای حکومت احساس توانمندی می‌کنند بررسی چگونگی حضور مردم در انتخابات در گفت‌وگو با دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱