به گفته منابع اسرائیلی رهبر ارشد حماس بیش از ۱۰ روز است که ارتباطی با دنیای خارج نداشته

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰