ارتش اسرائیل مرکز شهر غزه را محاصره کرد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴