وزیر نیرو: مشترکان باید مصرف برق خود را تنظیم کنند که مشکلات به حداقل برسد