اولین پرواز بمب‌افکن آمریکایی بی-۲۱ رایدر آمریکا

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰