کمال خرازی: حکومت ایران به راه‌حل دو دولتی در موضوع اسرائیل و فلسطین اعتقاد ندارد

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴