کشف یک سیاره شبیه به زمین در فاصله ۱۳۷ سال نوری

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷