ایتالیا رسما از طرح توافق بزرگ کمربند و جاده چین کناره‌گیری کرد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶