موضع آمریکا به ادامه حملات اسرائیل به غزه

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳