پرواز بمب افکن‌های آمریکا از پایگاه هوایی سلطنتی بریتانیا به خاورمیانه

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳