جاودانفر: آینده غزه به جنگ سرد روسیه، چین و ایران با کشورهای غربی دموکراتیک بستگی دارد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵