اختلاف آمریکا و اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران

رویترز: آمریکا و اروپا درباره رویکرد مناسب نسبت به پرونده هسته‌ای ایران اختلاف نظر دارند؛طرف اروپایی تمایل دارد بیانیه‌ای علیه عملکرد هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کند، اما آمریکا با این اقدام مخالف است ارزیابی جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵