کشف تونلی در زیر بیمارستان شفا در شمال‌ غزه

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹