بازگشت اجرای احکام اعدام به ورزشگاه‌های افغانستان

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷