رویترز به نقل از سه منبع: خامنه‌ای به هنیه گفت ما از طرف شما وارد جنگ نخواهیم شد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴