گروهی از ایرانیان در مریلند برای اعتراض به مراسم رئیسی به مقابل مرکز تعلیمات اسلامی رفتند

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۳