تاکید افراد و گروه‌های سیاسی بر تحریم انتخابات

درپی تاکید افراد و گروه‌های سیاسی بر تحریم انتخابات، صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه شرکت در انتخابات را ریختن آب به آسیاب حکومت دانست. گفت‌وگو با علیرضا مناف‌زاده، پژوهشگر و کارشناس تاریخ

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱