اعتصاب کارگران خودروسازی در آمریکا؛ بایدن نیز در حمایت از کارگران به آنها پیوست

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵