هرانا: با صدور حکم ۳۵ اعدام در ماه گذشته بالاترین صدور حکم اعدام در سال پیش ثبت شد

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰