معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد جایگزینی برای برجام وجود ندارد.

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲