گلوله‌باران غزه؛ نگرانی مصر از هجوم فلسطینی‌ها به مرز

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰