روز پایانی یازدهمین نشست امنیتی هرات

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷