نعیمه دوستدار: قرار ندادن به موقع خدمات درمانی برای زندانیان می‌تواند قتل عمد محسوب شود

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰