آیا سیاست‌ ناتو در قبال اوکراین در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا تغییر خواهد کرد؟

آیا سیاست‌ ناتو در قبال اوکراین در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا تغییر خواهد کرد؟ ارزیابی رضا طالبی، روزنامه‌نگار

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۱