آیا امکان پیاده‌سازی طرح آتش‌بس موقت برای آزادی ۳۵ گروگان اسرائیلی وجود دارد؟

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲