ها‌آرتص: آمریکا تا پایان انتخابات میان دوره‌ای نقطه پایانی برای مذاکرات اتمی در نظر ندارد