بردیا افشین از سخنرانی دبیرکل سازمان ملل در نشست تغییرات اقلیمی در دبی می‌گوید

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰