نقش حذف نام سپاه پاسداران ازلیست سازمان‌های تروریستی آمریکا درتوقف مذاکرات احیای برجام:گفت‌وگو با کامبیز غفوری