وزرات خارجه آمریکا نقض تمامیت ارضی عراق توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد