تعدادی از فعالان صنفی و مدنی توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدند.

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶