اسرائیل از برگزاری چند مانور نظامی مشترک با آمریکا در ماه‌های آینده خبر داد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸