شرایط دشوار ارتش اسراییل برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه حملات به بیمارستان شفا

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰