نشست شورای امنیت برای توقف جنگ اسرائیل و حماس

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷